Käimasolevad projektid

Projekt "Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"

28.01.2019 sai AS Paide Vesi oma taotlusele "Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" Keskkonnainvesteeringute Keskuselt  positiivse otsuse.
Selle alusel toetab KIK meie töid 54%  maksumuses  ja Paide linna OF on  46%
Projekti abikõlblikkuse periood  on  01.03.2019 - 31.12.2020.

Projektiga rekonstrueeritakse Paide linnas kokku  631 valgustipunkti ja asendatakse vanad ja energiakulukad tänavavalgustuslambid uute energiakokkuhoidlike LED valgustitega. Ühtlasi luuakse rekonstrueeritavale tänavavalgustusele juhtimissüsteem.

Hanke "Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimistööd võitis   odavaima pakkumise teinud  AS Stik-Elekter

Ehitushange on jagatud kaheks osaks:
Osa I -  Paide linna linn ja ümbritsevad külad ja osa II Roosna-Alliku piirkond.
Ehitustööde hanke mõlemas osas tegi soodsaima pakkumise EST Networks OÜ, kellega on sõlmitud ehituslepingud.

Hanke "Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" automaatjuhtimise süsteemi ehitustööd  hindamisel osutus edukaks – AS Martem.

Projektijuhtimist teostab  Heto Consult OÜ ja  omanikujärelevalve ja inseneriteenust  - Taalri Varahaldus AS