Käimasolevad projektid

 

KIK rahastus 2017

1. Viraksaare küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitamine

Rahastustaotluse esitas AS Paide Vesi 2017 veebruari taotlusvooru ja KIK-st tuli   otsus projekti rahastamise kohta.

Projekteerimis - ehitustöödele viisime läbi kaks hanget ja 18-st registreerunud ettevõttest  tegi pakkumuse 10

Mõlemad osad võitis  AS TREV-2 Grupp kellega AS Paide Vesi sõlmis 06. märtsil 2018 projekteerimis- ehituslepingud.

Osa 1 Paide-Nahkmetsa tee ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitaminetäitmisaja pikkuseks on 2018  385 päeva ja hiljemalt 26 märts 2019 peavad kõik tööd valmis olema.

Tööde käigus rajatakse:

- vee- ja kanalisatsioonitrasse kokku ca 2,6 kilomeetrit

- vee survetõstepumpla – 1 tk

- reoveepumpla – 1 tk

- veevarustuse liitumispunkte – 9

- kanalisatsiooni liitumispunkte - 10

Osa 2 Viraksaare ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitamine täitmisaja pikkuseks on 500 päeva ja Lepingu Täitmisaja lõpp on 19 juulil 2019.

Tööde käigus rajatakse

-vee- ja kanalisatsioonitrasse  kokku ca 4,8 kilomeetrit

ning ehitatakse:

- veevarustuse liitumispunkte -186

- kanalisatsiooni liitumispunkte - 186

- reoveepumpla – 10 tk

- tuletõrjehüdrandid – 7 tk

Käivad mõlema osa projekteerimistööd

 

OJV teenust osutab soodsaima pakkumise teinud  hanke võitis  AS Infragate Eesti.

 

2. Roosna-Alliku aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamine

Rahastustaotluse esitas AS Paide Vesi 2017 veebruari taotlusvooru ja  KIK-st tuli otsus projekti rahastamise kohta.

Projekti elluviimiseks viis AS Paide Vesi läbi projekteerimis-ehitushanke, mille võitis  Watercom OÜ  kellega 01.03.2018 sõlmisime projekteerimis-ehituslepingu   ja selle alusel  peavad  kogu tööd valmis olema 27.12.2018

Lepingu raames rajatakse: 

- vee- ja kanalisatsioonitrasse kokku ca 761 meetrit

- veevarustuse liitumispunkte – 7

- kanalisatsiooni liitumispunkte – 9

Tööd on valmis ja vastu võetud.

 

OJV teenust osutab soodsaima pakkumise teinud  hanke võitis  AS Infragate Eesti