Arendusprojektid

Arendusprojektid

AS Paide Vesi on lõpetanud järgmised arendusprojektid:

1.    Paide vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekti koosseisu kuulub Paide linna ja Paide valla Sillaotsa ja Kriilevälja küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekt on Pärnu jõe vesikonna Pärnu ja Paide veekorraldusprojekti osa. (EL ÜF, KKM, KIK kaasrahastamine)

2.   Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks (ÜF kaasrahastamine)

3.   Paide linna kaugküttetrasside rekonstrueerimise projekti (KIKi CO2 kaasrahastamine).

4.   Ambla aleviku ÜVK arendamise projekt (KIKi keskkonnafondi kaasrahastamine).

5. ÜF II ehk Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2010-2014.a.)

6. ÜF IV ehk Paide linna ja Imavere valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2014-2015.a.)

7. Paide linna kaugkütte rekonsrueerimine

8. Viraksaare küla ÜVK projekt

 

AS Paide Vesi viib ellu: 

Paide linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine (EL ÜF)

Roosna-Alliku ÜVK laiendamise projekt (algatamisel) (KIK KKP)

Paide linna ÜVK rekonstrueerimise ja laiendamise projekt (taotluse esitamise faasis) (EL ÜF)