Ettevõttest

AS Paide Vesi on vee-ettevõtja Paide linnas ja Järva vallas.

AS Paide Vesi klienditeenindajad telefonil 3849034  (Paide linn) ja 3849030 (alevikud ja külad).

E-kirjad:  info@paidevesi.ee